W kancelarii zapewniam obsługę firm i osób prowadzących działalność gospodarczą w następującym zakresie:


W zakresie prawa cywilnego i gospodarczego
- udzielanie porad prawnych
-sporządzanie projektów umów
-sporządzanie pozwów, pism procesowych, zażaleń apelacji
-reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi


W zakresie obrotu nieruchomościami
- analiza stanu prawnego nieruchomości
-przygotowywanie umów najmu i dzierżawy
- składanie wniosków o zasiedzenie nieruchomości
-prowadzenie spraw o wydanie nieruchomości


Prawo administracyjne i podatkowe
- sporządzanie wniosków i prowadzenie spraw administracyjnych
- sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych

- sporządzanie odwołań w zakresie decyzji podatkowych

- sporządzanie skarg na decyzje organów administracyjnych do sądów administracyjnych


Fundusze unijne

- pomoc prawna w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych

- pomoc prawna na etapie kontroli funduszy unijnych

Proces inwestycyjny
- pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego


Prawo finansowe
- porady prawne w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych- -reprezentowanie klientów przed Komisją Orzekającą w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Zamówienia publiczne

- weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umów o udzielenie zamówienia publicznego pod katem potencjalnych ryzyk prawnych

- Wsparcie wykonawców w przygotowaniu dokumentacji ofertowej